Polecamy

Regulamin

Regulamin Pucharu Rzeszowa w Biegach 2016

Aktualizacja 24.04.2016

 1. Organizatorem współzawodnictwa jest "Grupa Biegowa Rzeszowskie Gazele i Gepardy” oraz "Stowarzyszenie Ultra Run". Wszelkie informacje na temat Pucharu Rzeszowa będą ukazywać się na forum dyskusyjnym Grupy Biegowej "Rzeszowskie Gazele i Gepardy” na portalu "Maratony Polskie” oraz na stronie http://www.puchar.3maj.info.
 2. Udział w Pucharze jest dobrowolny, a przystąpienie do niego oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu. Zgłoszenie zawodnika do klasyfikacji Pucharu Rzeszowa w Biegach powinno nastąpić nie później niż do 31.07.2016.  Zgłoszenia dokonuje się wysyłając odpowiednią wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z jednego adresu pocztowego można zgłosić tylko jednego uczestnika. Treść wiadomości ze zgłoszeniem jest dostępna na stronie "Jak przystąpić".
 3. Zgłoszenia można dokonać również przy zapisach do zawodów uwzględnianych w klasyfikacji Pucharu o ile organizator zawodów dopuszcza taką możliwość i zgłoszenie nastąpi w terminie do 31.07.2016 włącznie.
 4. Celem rywalizacji jest wyłonienie najlepszego biegacza i najlepszej biegaczki startujących w biegach rozgrywanych na terenie Rzeszowa. Klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach, osobno dla kobiet i mężczyzn oraz dodatkowo w kategoriach wiekowych.Dodatkowymi celami rywalizacji są: integracja środowiska biegaczy z Rzeszowa i okolic oraz promocja biegów organizowanych w Rzeszowie.
 5. Do klasyfikacji Pucharu Rzeszowa wchodzą następujące biegi:
  • Półmaraton Rzeszowski
  • Ultramaraton Podkarpacki (50km, 70km, 110km)
  • Rzeszowska Piątka
  • Maraton Rzeszowski
  • Bieg Niepodległości - Rzeszowska Dycha
 6. Zwycięzcy otrzymają przechodni Puchar oraz nagrody rzeczowe w postaci pakietów startowych na zawody rozgrywane w sezonie 2017. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez organizatorów biegów: Stowarzyszenie Rzeszów Biega oraz Stowarzyszenie Ultra Run. Zdobywcy Pucharu Rzeszowa nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary.
 7. Puchar otrzymują zawodnik i zawodniczka, którzy po rozegraniu wszystkich biegów zgromadzą największą ilość punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decyduje ilość ukończonych biegów - preferowani będą zawodnicy, którzy ukończą większą liczbę biegów. Ostatecznym kryterium będzie wiek zawodnika - preferowani będą zawodnicy starsi.
 8. Przewidywane jest wprowadzenie klasyfikacji w kategoriach wiekowych.
  • Kobiety
   1. kategoria K1 - do 40 lat (rok urodzenia 1976 i późniejsze),
   2. kategoria K2 – powyżej 40 lat (rok urodzenia 1975 i wcześniejsze). 
  • Mężczyźni
   1. Kategoria M1 – do 35 lat (rok urodzenia 1981 i późniejsze)
   2. Kategoria M2 – 36 do 50 lat (rok urodzenia 1966 do 1980)
   3. Kategoria M3 – powyżej 50 lat (rok urodzenia 1965 i wcześniejsze)
 9. Klasyfikacja w danej kategorii będzie prowadzona pod warunkiem przystąpienia do rywalizacji co najmniej 5 osób w danej kategorii. W przeciwnym przypadku kategoria wiekowa będzie łączona z kategorią niższą. Jeśli w wyniku łączenia kategorii wiekowych pozostanie tylko jedna grupa to klasyfikacja w kategoriach nie będzie prowadzona.
 10. Obliczanie uzyskanych punktów (P) za udział w danym biegu odbywać się będzie wg następującego wzoru:
  P = (100*L - 1 - 99*M)/(L - 1)
  • L - liczba sklasyfikowanych biegaczy kończących bieg
  • M - miejsce zawodnika w klasyfikacji "open"
  Punkty obliczane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla ultramaratonu punkty obliczane są osobno dla każdego dystansu, z uwzględnieniem ilości uczestników kończących dany dystans.
 11. W końcowej klasyfikacji dla zawodników, którzy ukończą pięć biegów będą uwzględnione wyniki z czterech biegów, po odrzuceniu wyniku najsłabszego (dającego najmniejszą ilość punktów).
 12. Aktualna klasyfikacja ogłaszana będzie w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia oficjalnych wyników kolejnego biegu.
 13. Puchar jest przechodni, co oznacza, że zwycięzca rywalizacji otrzymuje go na rok, a potem zobowiązany jest przekazać go do wręczenia kolejnemu zwycięzcy.
 14. Wręczenie Pucharów planowane jest w miesiącu grudniu 2016 roku w Rzeszowie w ramach oficjalnego podsumowania sezonu biegowego 2016. Termin i miejsce wręczenia zostanie ustalony po uzgodnieniu z zainteresowanymi osobami.
 15. Wśród wszystkich uczestników rywalizacji, którzy zostaną sklasyfikowani w co najmniej dwóch biegach zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe w postaci pakietów startowych na biegi o w sezonie 2017. Pakiety startowe zostały ufundowane przez organizatorów poszczególnych biegów.
 16. Pakiety startowe, zarówno dla zwycięzców jak i pakiety do rozlosowania, są pakietami imiennymi, to znaczy, że nie mogą być odstąpione (scedowane) innym osobom.
 17. Powyższy regulamin obowiązuje przez cały 2016 rok.
 18. Przebieg rywalizacji nadzorować będzie jury w składzie:
  • Grzegorz Złotek
  • Piotr Wyczawski
  • Maciej Szpila
 19. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie jury „Pucharu Rzeszowa”. Decyzje jury są ostateczne.
 20. Dane kontaktowe:
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • kontakt telefoniczny: Grzegorz - 508983314
  • kontakt telefoniczny: Piotr - 730622588
  • kontakt telefoniczny: Maciej - 794430587
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.